Maximale geldlening

Maximale geldlening

De maximale hoogte van het krediet dat uitgeleend wordt, is volgens richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Banken, kortweg NVB,vastgelegd. De berekening die wordt gemaakt volgt deze normen en code. Ook andere kredietverstrekkers maken veel gebruik van deze gedragscode bij het berekenen van de maximale lening. Voor een hypotheek worden andere normen en gedragscodes gehanteerd.

Welke gegevens worden er gebruikt bij het berekenen van de maximale lening?

De richtlijnen die de NVB hanteert komen overeen met de hoogte van uw netto maandinkomen, maar ook of u samenwonend bent. Daarmee kan inkomen in de berekening worden meegenomen. De kredietlast kan dan eventueel worden verhoogd. Het netto inkomen wordt als volgt omschreven: inkomen uit een arbeidsovereenkomst, pensioen ,aow, wajong, wachtgeldregeling enz. Vergoedingen zoals zorgtoeslag, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en kinderbijslag worden niet opgeteld bij uw inkomen.

Indien u kinderen heeft wordt de maximale lening ook verlaagd. Hieraan worden automatisch kosten verbonden, evenals een koopwoning. Daarin wordt vaak rekening gehouden met onderhoudskosten bovenop de vaste woonlasten. Tot slot kijken kredietverstrekkers bij het bepalen van de maximale lening ook naar andere openstaande kredieten, zoals leningen, hypotheek, kopen op of betaling, etc.

Moet u alimentatie betalen? Dan wordt dit ook als vaste lasten beschouwd en drukt dit enigszins het bedrag dat u maximaal kan lenen.

Tips bij het afsluiten van een lening

Wees bovenal kritisch en kies niet voor onnodig veel comfort als u het geld niet hebt. Een nieuwe auto of televisie? Stel de aankoop uit, zodat u kunt sparen of koop desnoods een tweedehands. Leen dus niet wanneer u ook spaarled heeft.

Probeer te voorkomen dat u rood komt te staan op uw betaalrekening. Ook bij uw creditcard en kopen op afbetaling betaalt u enorm veel voor uw lening. Het komt vaak voor, dat u meer dan  10 % rente betaalt over het bedrag dat u rood staat. Vergelijk tot slot de kredietverstrekkers nauwkeurig en vraag altijd meerdere offertes op.