Pensioen

Pensioen

Lenen voor je pensioen is gelukkig nog niet nodig. Er zijn onderzoeken gedaan om het mogelijk te maken je pensioenpremies te gebruiken om je hypotheekschuld af te lossen. Het wordt dan fiscaal aantrekkelijk gemaakt om minder schuld te hebben. Dit is een goed streven omdat in Nederland mensen vrij hoge hypotheek schulden hebben.

Je pensioen is jouw inkomen voor later. Iedereen in Nederland heeft recht op een AOW uitkering. De hoogte van de AOW uitkering hangt af van of je alleenstaand bent of samenwoont. Teven is het van belang of je heel je leven in Nederland hebt gewoond.

Bereken hier de hoogte van je AOW uitkering.

Naast de AOW uitkering ontvangt iedereen die gewerkt heeft een werkgeverspensioen. Deze twee samen was vroegen genoeg om tijdens je pensioen een goed leven te hebben.

In de afgelopen jaren zijn er echter veel versoberingen doorgevoerd. Vroeger kreeg je 70% van je eindloon. Dit werd echter te duur, daarom is de regel nu dat je 70% van je gemiddeld verdiende loon krijgt. Dat is echter een stuk lager dan 70% van je laatst verdiende loon.
Gemiddeld krijgen mensen door die versobering 33 procent minder pensioen. Hier kan je daarom manier lezen hoe je jouw pensioen aan kan vullen of kijk ook eens hier: https://www.pensioenvizier.nl/

Het is daarom niet meer verstandig om bij te sparen voor je pensioen in de vorm van een aanvullend pensioen, maar het is tegenwoordig een noodzaak om bij te sparen voor je pensioen om een groot pensioengat te voorkomen.

Doe de pensioencheck om te zien of u een pensioengat heeft.

Als je een pensioengat hebt is het belangrijk om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om het pensioengat te dichten. Hoe eerder je het weet hoe goedkoper het is om het op te lossen.